نشست شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان عضو پردیس فناوری‌های جامع برگزار شد
نشست شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان عضو مرکز رشد فناوری‌های جامع به همت پردیس فناوری‌های جامع پارک علم و فناوری خراسان و با هدف انتقال دانش در حوزه سرمایه‌گذاری و سرمایه پذیری برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار