راه جبران کاهش درآمد مالیاتی، شناسایی بیشتر فراریان مالیاتی است
رییس سازمان امور مالیاتی درمورد مصوبات اخیر مجلس گفت: منتظر آخرین تصمیم مجلس هستیم، هرچه تصویب شود اجرا خواهیم کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار