عملیات احداث خوابگاه ۴۰۰ نفری در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی آغاز شد
با حضور معاون وزیر بهداشت؛
کلنگ احداث یک خوابگاه خواهران با حضور معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بر زمین خورد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار