ضرورت نهادینه شدن مشخصه‌های رفتاری خانواده‌ محوری در دانشگاه تهران به مثابه خانواده بزرگ
مقیمی مطرح کرد
رئیس دانشگاه تهران ضمن نقد رفتار‌های بروکراتیک و با تاکید بر ضرورت نهادینه شدن مشخصه‌های رفتاری خانواده‌محوری در دانشگاه تهران به مثابه خانواده بزرگ، گفت: ملاقات عمومی با ذی‌نفعان گامی در جهت درونی نمودن مولفه‌های خانواده‌محوری در دانشگاه است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار