گزارش فارن‌افرز از تشکیل جبهه جهانی در مقابل تحریم‌های آمریکا
یک نشریه تخصصی سیاست خارجی آمریکا درباره به پایان رسیدن دوران تحریم‌های این کشور هشدار داد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار