واریز آخرین یارانه نقدی ۱۴۰۱؛ ساعت ۲۴ امشب
یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۴۵ مربوط به اسفند ماه ۱۴۰۱ به حساب کلیه سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه در سراسر کشور واریز و از ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۰ اسفند ماه قابل برداشت است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار