راه‌اندازی رشته «حکمرانی منابع طبیعی» در دانشگاه تهران
مقیمی خبر داد
رئیس دانشگاه تهران گفت: با پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشکده حکمرانی، در نظر داریم نیرو‌هایی را برای کشور پرورش دهیم که به صورت توأمان هم در یک حوزه تخصصی بهترین بوده و هم دارای مهارت‌های مدیریتی باشند
ارسال نظرات
آخرین اخبار