۴۲ هزار دانشجو از مناطق جنگی بازدید کردند / سیره شهدا محور هویت ملی
از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون؛
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بیش از ۴۲ هزار نفر دانشجو در قالب کاروان راهیان نور از مناطق جنگی بازدید کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار