مجموعه علمی و چهار جلدی لوکا نوولی بازنشر شد
برای چهارمین بار از سوی کانون؛
مجموعه چهار جلدی «سلام، من صفر هستم»، «سلام، من زمان هستم»، «سلام، من زمین هستم» و «سلام، من ربات هستم» به نویسندگی و تصویرگری لوکا نوولی برای چهارمین مرتبه بازنشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار