ایجاد ساز و کار انگیزشی برای کنش‌گری مؤثر دانشگاهیان در حوزه فرهنگ
مدیر کل برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم بر ایجاد سازو کارهای انگیزشی برای کنش‌گری مؤثر دانشگاهیان در موضوعات فرهنگی تاکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار