ایجاد گرنت بین‌المللی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
گزارش آخرین نشست شورای دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۱
رئیس دانشگاه تهران از ایجاد گرنت بین‌المللی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران از سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: منابع مالی این گرنت از محل شهریه دانشجویان بین‌الملل تأمین می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار