گمانه زنی برخی رسانه‌ها در موضوع دستمزد سال آینده کذب است
معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح کرد
معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی: جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی همچنان ادامه دارد و به جمع بندی نرسیده‌ایم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار