ورزش را با همکاری همه نهاد‌های علمی و مراکز آموزش عالی در تمامی سطوح دانشگاهی فعال خواهیم کرد
داداش پور:
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: ورزش را با همکاری همه نهاد‌های علمی و مراکز آموزش عالی در همه سطوح دانشگاهی و تمامی لایه‌ها فعال خواهیم نمود و نگاه ملی به موضوع ورزش داریم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار