تجربه برگزاری جلسه خانگی قرآن در قاب تلویزیون
در برنامه‌ای تحت عنوان «ستاره‌های زمین» برپا می‌شود؛
محور برنامه پویش ستاره‌های زمین است که بر اساس آن خانواده‌های عادی جامعه تجربه برگزاری جلسه خانگی قرآن را خواهند داشت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار