جلسه فشرده برای تعیین دستمزد کارگران
جلسه برای تعیین دستمزد کارگران از ساعت ۲۰ امشب در حال برگزاری است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار