«کوساچف» از تلاش آمریکا برای حمله نظامی احتمالی به روسیه خبر داد
رئیس کمیته امور بین‌الملل در دومای روسیه امروز با تأکید بر ابعاد نظامی برنامه بیولوژیکی آمریکا از تلاش واشنگتن برای حمله نظامی احتمالی به مسکو خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار