درخواست تماس تلفنی با شی جینپینگ هنوز تایید نشده است
زلنسکی:
رئیس جمهور اوکراین گفت: هنوز هیچ برنامه‌ریزی نسبت به تماس تلفنی با شی جینپینگ صورت نگرفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار