شالبافیان: مراکز اقامتی رسمی در بسیاری شهر‌ها امکان پذیرش مسافر دارند
رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با اشاره به اینکه مراکز اقامتی رسمی در بسیاری شهرها، امکان پذیرش مسافر را دارند از پیش‌بینی برای اسکان اضطراری مسافران بین راهی خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار