اعلام زمان برگزاری شانزدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس
در دانشگاه علوم پزشکی تهران؛
شانزدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران پنجشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار