ساعت کاری ماه رمضان ۷ تا ۹ شناور شد/ جزئیات ساعت کاری مدارس و ادارات دولتی سال ۱۴۰۲
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با توجه به قانون تکلیف شده درخصوص عدم تغییر ساعت کاری در کشور، علاوه بر جزئیات ساعت کاری مدارس و ادرات دولتی در سال ۱۴۰۲، از شناور شدن ساعات کاری در ماه مبارک رمضان خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار