صدیقی: مجموع کشورهای استکباری در اغتشاشات علیه ایران دست به یکی کردند / دنیا و عاقبتمان را زیر پرچم ولایت آباد خواهیم کرد
در خطبه های نماز جمعه تهران
خطیب نماز جمعه تهران گفت: مجموع کشورهای استکباری در اغتشاشات علیه ایران دست به یکی کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار