دانشگاه باید محل تصمیم سازی‌های مهم کشور باشد
رییس دانشگاه تربیت مدرس:
دانشجو در گفتگویی به تشریح اهداف و برنامه‌های دانشگاه در سال جدید پرداخت و گفت: تلاش داریم در سال ۱۴۰۲ تجهیزات آزمایشگاهی و امکانات آموزشی دانشجویان را نسبت به سال قبل بهتر تأمین کنیم و همچنین رابطه مان با دانشجویان مهربانانه‌تر شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار