ساعت کاری و نشانی مراکز اهدای خون استان تهران اعلام شد
سازمان انتقال خون استان تهران با فعال کردن مراکز اهدای خون خود در سطح استان تهران آماده دریافت خون اهدایی هموطنان است تا بتواند نیاز به خون بیماران در مراکز درمانی را مرتفع سازد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار