در سال جدید گزارش‌های خاصی ضمن تفریغ بودجه تدوین می‌شود
دستغیب:
رئیس دیوان محاسبات گفت: در سال جدید تهیه گزارش‌های خاص را در ضمن تفریغ بودجه در دستور کار قرار خواهیم داد که مهم‌ترین آن‌ها رسیدگی به عملکرد شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار