فیلمبرداری «آتش و گلستان» ادامه دارد/ مستندی درباره شهید هادی
به کارگردانی علی روئین‌تن.
فیلمبرداری مستند داستانی «آتش و گلستان» درباره شهید ابراهیم هادی اواخر فروردین به پایان می‌رسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار