جایگاه ویژه دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی موضوعی کیواس ۲۰۲۳
گزارش ۲۰۲۳ نظام رتبه‌بندی موضوعی کیواس (QS) منتشر شد و ۱۰ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در این رتبه بندی در ۱۶ موضوع جایگاه ویژه ای یافته اند. بهترین رتبه مربوط به دانشگاه صنعتی شریف است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار