خاندوزی: ۵۸ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد
در صحن علنی مجلس؛
وزیر امور اقتصادی و دارایی از واگذاری ۵۸ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: این رقم از تمام سال‌های دولت گذشته بیشتر است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار