سلیمان فرنجیه: آماده گفتگو با همه طرف‌ها در پرونده ریاست‌جمهوری هستم
یکی از نامزد‌های برجسته ریاست جمهوری لبنان با تاکید بر اینکه بیروت نباید از روند توافق‌های منطقه دور بماند گفت، من خواستار گفتگوی ملی و تاثیرگذاری مثبت بر لبنان از خلال رسیدن به پست ریاست‌جمهوری هستم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار