پژوهش محققان دانشگاه تهران درباره راهکار جدید کاهش ترافیک شهری تهران
مطالعه اخیر پژوهشگران دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران، امکان استفاده از سامانه اسکوتر برقی اشتراکی در تهران و شرایط پذیرش اجتماعی این فناوری را مورد سنجش قرار داده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار