کتاب اول جشنواره علوم انسانی عمار منتشر شد
کتاب اول جشنواره علوم انسانی با هدف انتشار و بازتاب فضای علوم انسانی و اجتماعی کشور در ۴۵۰ صفحه به چاپ رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار