تحول کالبدی تهران با محوریت مساجد است
شهردار تهران مطرح کرد؛
شهردار تهران گفت: چاره‌ای نداریم جز این که تحول کالبدی شهر را مد نظر قرار دهیم، در این تحول نیز محوریت با مساجد است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار