عربستان بی‌اعتماد به آمریکا مصلحت را در کاهش تنش با ایران دید
رسانه آمریکایی المانیتور نوشت: در حالی که ایران شرایط را مهیای ایجاد نظم جهانی چند قطبی می‌داند، عربستان اعتماد سابق را به آمریکا ندارد و همین موجب توافق تهران- ریاض شد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار