۱۴ کشته و زخمی طی تیراندازی در تونس
فردی در تونس یک همکار و دو نفر دیگر را در نزدیکی کنیسه‌ای در جزیره جبرا کشت و خودش نیز به ضرب گلوله کشته شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار