اجرای سه نمایش جدید در تماشاخانه ایرانشهر
نمایش‌های «اتول سورون طهران الف ۱»، «خوشدلان» و «اینجا پنجره‌ای باز مانده است» از دوم خرداد در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌روند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار