تنفس هوای قابل قبول در تهران
براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۷۸ و در بازه قابل قبول قرار دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار