جانشین وزیر دفاع: نمایشگاه کار دانشگاه تهران اثربخشی بسیار خوبی دارد
جانشین وزیر دفاع با بیان اینکه اثربخشی نمایشگاه کار بسیار خوب بوده است، گفت: جا دارد در سایر دانشگاه‌ها در حوزه‌های جامع، فنی و مهندسی این نمایشگاه تکرار شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار