فیلم «علیکیجا» آماده نمایش شد
فیلم کوتاه علیکیجا به کارگردانی حمید وطن پرست با پایان مراحل فنی اماده نمایش شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار