دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت نفت فلات قاره ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند
در قالب تفاهم نامه‌ای؛
تفاهم‌نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت نفت فلات قاره ایران منعقد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار