همایش سراسری مدیران فناوری اطلاعات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برگزار می‌شود
مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم:
مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم از برگزاری همایش سراسری مدیران فناوری اطلاعات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار