قانون «جوانی جمعیت» با تخصیص بودجه مورد نیاز عملیاتی خواهد شد / عضویت ۵۴۰ هزار نفر در بیمه روستایی
برقراری در گفتگو با «دانشجو»؛
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: مکاتباتی در حال انجام است که بودجه لازم از دولت دریافت شود تا افرادی که مشمول این قانون هستند تحت پوشش صندوق قرار بگیرند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار