سرعت بی‌سابقه بحران مالی در آلمان
آمار‌های اخیر نشان می‌دهد، موج ورشکستگی با سرعتی بی‌سابقه از بحران مالی در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته و تا سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار