خون­‌مزد به جای دستمزد­/ شورای ناکارگر!
دادخواست ۲۷| زبان الکن تشکل‌ها در مطالبات کارگری؛
تشکل‌­های کارگری که نمایندگان آن‌ها در شورای عالی کار نیز حضور دارند، نقش مهمی در پیگیری مطالبات کارگری دارند. هدف از تشکل‌های کارگری افزایش توان چانه‌زنی کارگران در عین به خشونت نکشیدن اختلافات میان کارگر، کارفرما و دولت است؛ اگرچه این امر بنا به دلایلی محقق نشده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار