برگزاری کارگاه آموزشی و نشست تخصصی ازدواج سالم با رویکرد اسلامی
با همکاری اداره کل بانوان سازمان تبلیغات اسلامی صورت می‌پذیرد؛
کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج و نشست تخصصی ازدواج سالم با رویکرد اسلامی در قالب پنج جلسه آموزشی با همکاری اداره کل بانوان سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار