ساخت و ساز غیرقانونی ساختمان در سیرجان همچنان ادامه دارد / شکایت شهرداری نسبت به رای جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰
گزارش|
ساخت و ساز خلاف قانون و تخلفات در بسیاری از شهر‌های کشور وجود دارد که کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها برای بررسی این تخلفات شکل گرفته است، اما در بسیاری از موارد این کمیسیون کارکرد خاصی در جلوگیری از ساخت و ساز غیر قانونی ندارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار