تعلیق مجوز یک شرکت خدمات دهی به دلیل گران فروشی بلیت هواپیما
مجوز شرکت خدمات مسافرت هوایی «سیران گشت» توسط سازمان هواپیمایی کشوری به مدت یک ماه تعلیق شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار