برگزاری اختتامیه سومین جشنواره اقوام ایران زمین در دانشگاه لرستان
رئیس دانشگاه لرستان در آیین پایانی سومین جشنواره سراسری اقوام ایران زمین گفت: اقوام، طوایف و قبایل مختلف کشور، همیشه با اتحاد و همگرایی از دین، میهن، کرامت و شرافت انسانی دفاع کرده‌اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار