معرفی مدیرعامل مپنا به عنوان وزیر پیشنهادی صمت
مدیرعامل فعلی گروه مپنا به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار