ماندگاری زبان فارسی درقاب پویانمایی
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در رابطه با پاسداشت زبان فارسی در صدا و سیما سخن گفت و از تولید مجموعه پویانمایی «فارسی هویت ما ست» قدردانی کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار