بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از پروژه‌های دانشگاه علم و فناوری مازندران
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پروژه‌های نیمه ساخت سالن چند منظوره و خوابگاه دانشجویان دانشگاه علم و فناوری مازندران بازدید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار