«به خاطر گیتی» به مرحله تدوین رسید
در قالب فیلم نیمه‌بلند؛
فیلمبرداری فیلم نیمه بلند «به خاطر گیتی» با بازی مهری آل‌آقا به پایان رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار